Viparit Sabda in Hindi -विलोम शब्द

रचना को  महापुरुषों के लिए निन्दा-स्तुति समा  .    
  ३. जो उदार हैं, वे कृपण नही हो सकते.
विपरीत शब्द किसे कहते हैं ?
 किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करनेवाले शब्दो को विलोम शब्द या विपरीत शब्द कहते हैं |
 नित्य प्रयोग में लाये जानेवाला कुछ ऐसे विपरीतार्थक शब्द नीचे दिये जा रहे हैं -
  शब्द            विलोम शब्द

      ⇓                   
  अकाम             सकाम
  अकाल            सुकाल
  अकर्मण्य          कर्मण्य
  अखाद्य             खाद्य
  अग्र                 पश्चात
  अग्राह्य              ग्राह्य
  अग्रज              अनुज
  अग्रगामी           अनुगामी
  अगम               सुगम
  अग्नि                जल
  अचल               चल
  अच्युत               च्युत
  अति                 न्यून /अल्प
  अतिवृष्टि             अनावृष्टि
  अंतरंग             बहिरंग
  अतल              वितल
  अथ                इति
  अर्थ                 अनर्थ
  अधम                उत्तम
  अधिक              न्युन
  अधुनातन           पुरातन
  अधोगामी           उर्ध्वगामी
  अनाथ              सनाथ
  अनन्त               सांत
  अनादृत             आदृत
  अनाचार             आचार
  अनातुर               आतुर
  अनावृष्टि               वृष्टि
  अनारूढ़              आरूढ़
  अनिच्छा            इच्छा
  अनिष्ट               इष्ट
  अनेक                एक
  अनिवार्य            वैकल्पिक
  अनुकूल             प्रतिकूल
  अनुग्रह               विग्रह
  अनुचित              उचित
  अनुदार               उदार
  अनुरक्त               विरक्त
  अनुराग               विराग
  अनुपयुक्त           उपयुक्त
  अनुलोम              विलोम
  अनुत्तीर्ण              उत्तीर्ण
  अनुदार                 उदार
  अन्तर्मुखी             बहिर्मुखी
  अन्धकार              आलोक
  अपकार             उपकार
  अपकीर्ति           र्कीति
  अपकर्ष              उत्कर्ष
  अपना                 पराया
  अपमान              सम्मान
  अपेक्षा                उपेक्षा
  अर्पण                  ग्रहण
  अभिज्ञ                अनभिज्ञ
  अमर                  मर्त्य
  अमावस्या              पूर्णिमा
  अमीर                गरीब
  अमृत                 विष
  अल्पज्ञ                बहुज्ञ
  अल्पायु                दीर्घायु
  अवनत                 उन्नत
  अवनति                उन्नति
  असामयिक            सामयिक
   अस्वीकृति             स्वीकृति
    अश्लील               श्लील
  अस्त                     उदय
  अज्ञेय                    ज्ञेय
                                     Read more..... 

  आकाश                  पाताल
  आकर्षण                विकर्षण
   आकीर्ण                 विकीर्ण
   आकुंचन                प्रसारण
   आग                     पानी
   आगत                   निर्गत/अनागत
   आगामी                  विगत
   आग्रह                   दुराग्रह
   आगामी                 विगत
   आचार                  आनाचार
    आज                    कल
   आजाद                 गुलाम
   आन्तरिक               बाह्य
   आदान                 प्रदान
   आदि                    अन्त
   आदत्त                  प्रदत्त
   आदिष्ट                  निषिद्ध
   आर्द्र                     शुष्क
   आदृत                   अनादृत
   आधुनिक                प्राचीन
   आध्यात्मिक            भौतिक
    आना                     जाना https://www.purusattom.com/2019/03/viparit-sabda-in-hindi.html
   आमिष                  निरामिष
   आय                      व्यय
   आयात                  निर्यात
   आरोह                  अवरोह
   आलोक                अन्धकार
   आलस्य                 स्फूर्ति
   आवश्यक               अनावश्यक
   आविर्भाव               तिरोभाव
   आवाहन                  विर्सजन
   आवृत्त                     अनावृत्त
    आशा                    निराशा
    आश्रित                  अनाश्रित
    आसक्त                 अनासक्त
    आस्तिक                 नास्तिक
    आस्था                  अनास्था
    आहत                   अनाहत
    आहार                  अनाहार
    आह्वान                 विसर्जन
    आज्ञा                    अवज्ञा
     इच्छा                    अनिच्छा
     इहलोक                 परलोक
     इष्ट                        अनिष्ट
     इधर                       उधर
     इकट्ठा                     अलग
     इति                        अथ
     इंसाफ                     गैर इंसाफ
     इकहरा                    दुहरा
     इष्ट                          अनिष्ट
     इधर                         उधर
     इच्छित                      अनिच्छित 
     ईमानदार                   बेईमान
      ईर्सा                          प्रेम
      ईश्वर                         अनीश्वर
      ईद                            मुहर्रम
      ईश्वरवादी                    अनीश्वरवादी 
 

  

Comments

Popular posts from this blog

Image of Thakur anukul family

Life -style -of thakur

Joy Guru thakur -Anusruti